Legislatie

1. Legea 319 din 2006 Privind securitatea si sanatatea in munca

2. HG 1425 din 2006 Privind normele metodologice de aplicare a legii 319 din 2006

3. HG 355 din 2007 Privind activitatea de supraveghere a sanatatii lucratorilor

4. HG 1169 din 2011 Modificare la HG 355 din 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

5. OUG 96 din 2003 Privind protectia maternitatii la locurile de munca

6. HG 537 din 2004 Privind normele metodologice de aplicare a OUG 96 din 2003

7. Legea 53 2003 Codul Muncii

8. Legea 40 din 2011 Noul cod al muncii